Stop pesten

Pesten op Sportverenigingen: een onderschat probleem

Pesten komt overal voor: op de basisschool, in de thuis situatie maar natuurlijk ook op sportverenigingen. Voor trainers/coaches zijn hieronder een aantal tips en informatie over hoe hier mee om te gaan binnen Nikantes:

Wat kunnen trainers/coachtes doen om pesten vooraf zoveel mogelijk te voorkomen?
* maak aan het begin van het seizoen gezamenlijk afspraken met kinderen en hun ouders over wat te doen bij potentieel pestgedrag. Het is sowieso goed om aan het begin van een seizoen regels met elkaar af te spreken (dat hoeft niet alleen op het gebied van pesten te zijn, maar kunnen ook andere teamregels zijn). Dit kan bijv. ook verspreid worden via de groepsapp die veel teams tegenwoordig hebben.

* doe aan positief coachen, geef complimenten, wees betrokken op het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van elk kind

* leg niet teveel nadruk op competitie en prestaties

* laat kinderen niet altijd zelf groepjes maken en streef naar dezelfde groepen qua niveau en leeftijd

* stel duidelijk omgangsregels en bied structuur. Wees daarbij niet alleen gericht op de sportactiviteit zelf maar ook op het in goede banen leiden van sociale groepsprocessen

* zorg voor een goede sfeer en communiceer open met de kinderen bij problemen

Wat kunnen trainers/coaches nog meer doen?
* wees alert op potentieel pestgedrag in kleedkamers, gangen fietsenstallingen en direct buiten de locatie van de sportvereniging

* spreek met kinderen af dat zij pestgedrag altijd bij de trainer melden

* spreek bij pesten in eerste instantie de groep aan. Iedereen heeft daarin een rol, niet alleen de daders en de slachtoffers

* maak kinderen voor elkaar verantwoordelijk en assertief in het aanpakken van pestgedrag. Anders blijft de aanpak van pesten teveel afhankelijk van de trainer en gaat het pesten gewoon door als er geen toezicht is van volwassenen

* probeer te achterhalen waarom kinderen van de vereniging afgaan. Veelal blijkt sportuitval relationele oorzaken te hebben.

En als het mis gaat?
Natuurlijk heeft elk Nikantes lid Sportiviteit, Respect, Opruimen, Samenspel en Teamgevoel hoog in het vaandel staan wat belangrijk is om pesten zoveel te mogelijk te voorkomen. Als het mis gaat, zal dit:

– in eerste instantie besproken worden tussen het lid en de trainers;

– de groep/het team kan daarbij ook een rol spelen;

– als het pesten niet stopt, wordt de pester eerst mondeling gewaarschuwd en krijgt een time out van de trainer/coach;

– de trainer/coach zal voorkomende gevallen melden aan het bestuurslid die TC zaken behartigt. Gezamenlijk kan er dan ook afspraken gemaakt worden over individuele gevallen;

– in ernstige gevallen kan het bestuur overgaan tot het schorsen van een lid. Dit kan voor een korte of langere periode zijn. Onder ernstige gevallen wordt in ieder geval verstaan als er sprake is van lichamelijk geweld (schoppen, slaan etc) tussen leden na aanleiding van pestzaken;

– in heel ernstige gevallen zal het bestuur overgaan tot het royeren van een lid.

Bovenstaande op basis van het Huishoudelijk Reglement en de statuten van Nikantes.

Klik op de onderstaande link als je meer wilt weten over pesten doen en laten voor coaches en trainers bij een sportvereniging:
https://www.tvsportplezier.nl/pesten-doen-en-laten-voor-coaches-en-trainers/