Afmelden als lid

Afmelden als Jeu de Boules lid

Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient schriftelijk of telefonisch te gebeuren bij de wedstrijdsecretaris van de Jeu de Boules voor 30 juni van het lopende seizoen en gaat dan in met het nieuwe Jeu de Boules seizoen. U kunt zich afmelden bij:

Louis van der Horst
Kuipers Rietbergpad 9
3191 BP Hoogvliet
010-4383714
nikantesjdb@gmail.com