Historie Nikantes

Korfbalvereniging Nikantes is ontstaan uit een tweetal verenigingen die beiden uit Hoogvliet kwamen. Hoe is het korfbal in Hoogvliet ontstaan en wanneer zijn zij er gekomen?

In 1930 werd er besloten om de raffinaderij van Shell van de Sluisjesdijk te verplaatsen naar een terrein ten noorden van het dorpje Hoogvliet dat langs een dijk was gebouwd. De komst van de raffinaderij heeft grote invloed gehad op de verdere ontwikkeling van Hoogvliet.

In 1934 werd in Hoogvliet een voetbalvereniging opgericht die later de naam kreeg van Sportvereniging Hoogvliet. Hier werd de kiem gelegd voor het korfballen in Hoogvliet. We moeten voordat daar de korfbal ontstaat, terug naar 1947. Want op 31 augustus 1947 werd er een andere Korfbalvereniging H.S.C. opgericht. De allereerste korfbalwedstrijd in Hoogvliet werd op zaterdag 13 september 1947 tegen Oranje Nassau uit Vlaardingen gespeeld. De uitslag was een gelijkspel 1-1. De naam H.S.C. werd op een vergadering op 20 september 1948 veranderd in Korfbalvereniging “’t Waterschip”.

De naam Waterschip was afkomstig van een laag stuk land dat lag bij de Laning en de Groene Kruisweg. In dezelfde vergadering werd als clubtenue samengesteld: een rood shirt met witte kraag en manchetten en een zwarte broek of rok. In 1954 is de zwarte broek of rok vervangen door een witte broek of rok. De eerste jaren werd er een weiland gebruikt die door een boer (Jan Pons) ter beschikking werd gesteld.

Accommodatie was er nauwelijks: een houten bouwsel met twee ruimtes als kleedruimten met een wasbak. Een kantine was er niet. Daar werd het café van Jan Stans gebruikt die zelf ook korfbalde (zie hieronder op de foto). In die tijd was de fiets het enige vervoermiddel. Dat was de reden dat de korfbalvereniging aansloot bij het C.K.B. (Christelijke Korfbal Bond): de omliggende christelijke verenigingen waren gemakkelijk per fiets bereikbaar. De meeste omliggende verenigingen waren ook bij deze bond aangesloten.

Met de groei van Hoogvliet groeide ook de korfbalvereniging. Was eerst het weiland van Jan Pons goed voor het korfballen, werd daarna een weiland van Piet de Klerk ingebruik genomen. Hier werd de eerste accommodatie in gebruik genomen. Daarna de Constanzastraat bij de speeltuin (welke er nog steeds is). Het vierde veld lag aan de Herikweg en werd in 1965 in gebruik genomen. Het vijfde veld was aan de Toscalaan waar de vereniging de beschikking had over 2 grote voetbalvelden waar jaarlijks grootse toernooien georganiseerd konden worden. Toen op dat terrein woningen werden gebouwd is de vereniging in 1988 verhuisd naar de Baarsweg. Ook op de locatie aan de Baarsweg zijn er inmiddels woningen gebouwd.

Na de oorlog is uit de voetbalvereniging S.V.H. een omnisportvereniging ontstaan. De bindende factor was dat het balsportverenigingen moesten zijn. Hier zijn ontstaan een basketbal vereniging, een handbal vereniging en een korfbal vereniging. Zij speelden op het terrein van de voetbalvereniging aan de Herikweg. Daar was ook een kantine waar de verenigingen gebruik konden maken. De verenigingen hadden een zekere mate van zelfstandigheid. Door de aanleg van de Botlektunnel werd een gedeelte van het terrein afgehaald. Vanaf dat moment is de korfbal vereniging min of meer zelfstandig geworden onder de naam korfbalvereniging Hoogvliet. Het tenue van deze Hoogvlietse korfbalvereniging bestond uit een wit shirt met groene kraag en een groene broek of rok. De korfbal vereniging verhuisde naar de Venkelweg waar een kantine en kleedkamers beschikbaar waren omdat de voetbal vereniging Animo Hoogvliet verhuisd was naar een ander terrein in Hoogvliet. Na een brand in de kantine in 1980 verhuisde K.V. Hoogvliet naar de Botreep. Daar werd een provisorische accommodatie van portocabins ingericht. Later werd er een definitieve accommodatie geplaatst. Tevens werden er Jeu de Boules banen ingericht begin jaren 90 door een aantal oud korfballers. Deze tak van de vereniging zou later verder groeien en uitbloeien.

In 1996 is op vrijwillige basis een fusie tot stand gekomen tussen kv Hoogvliet en kv ’t Waterschip nadat er in 1990 bij beide verenigingen nog wat aarzeling was over de fusie. In feite zijn de twee verenigingen naar elkaar toe gegroeid. Op 7 juni 1996 is in de Sporthal Hoogvliet door de beide verenigingen apart een opheffingsvergadering gehouden om direct daarna de oprichtingsvergadering te houden voor de nieuwe korfbalvereniging. Als naam werd Nikantes gekozen dat betekent in het Grieks: de Overwinnende. De naam is voorgesteld door Hans Verkerk. De kleuren werden: groen/rood shirt (verticale strepen) en een zwarte broek of rok. Het speelterrein werd de Baarsweg waar de accommodatie was van ‘t Waterschip. Op het terrein werden Jeu de Boules banen aangelegd pal achter het voormalige handbalveld. In juli 2006 is Nikantes verhuisd naar de huidige locatie op het sportcomplex aan de Botreep.

Digitaal Nikantes Foto en Persberichten archief
Sinds enige jaren verzamelen wij alle foto’s en persberichten die verschijnen over Nikantes en verzamelen we al het oude PR materiaal van diens beide voorgangers. Al het materiaal wordt ingescand zodat dit makkelijk op te slaan is en te verspreidden. Heb jij nog oud materiaal van kv ‘t Waterschip of van kv Hoogvliet? Neem dan contact op met Enrico Stout (enrico.stout@upcmail.nl), of een ander bestuurslid. Wij ontvangen graag foto’s en ander materiaal uit uw eigen archief.

Klik op de onderstaande afbeelding voor een grotere versie.

 

 

.