Sportplus plannen

In augustus 2013 werd Nikantes een Sportplusvereniging. Uit handen van Gert Jan Lammers (directeur Rotterdam Sport support) en Ingeborg Hoogveld (toenmalig portefeuillehouder Sport van deelgemeente Hoogvliet) ontving voorzitter Andre van Veelen het Sportplusbord op een 15 meter hoge hoogwerker tijden het Camperience Weekend, een grote Open Dag van Nikantes.

 

Sportplusvereniging – Nikantes – plannen en lopende activiteiten

Korfbalvereniging Nikantes profileert zich als een SportPlus vereniging. SportPlus houdt in dat je als vereniging je inzet voor de maatschappij (buurt/wijk) en je niet alleen richt op je eigen sport. Hierbij is de insteek dat de club contacten legt met diverse organisaties in de directe omgeving om samen te werken aan doelstellingen op een vijftal thema´s te weten: Gezondheid, Onderwijs, Werk, Doelgroepen en Veiligheid. In Rotterdam zijn er meerdere SportPlus verenigingen. Het fenomeen SportPlus (een Rotterdamse uitvinding) is landelijk vergelijkbaar met het concept Buurthuis van de Toekomst.

Van belang is het om voor ogen te houden, dat SportPlus zowel een Plus moet betekenen voor de wijk/buurt als een Plus voor Nikantes zelf. Beiden kunnen heel goed samen gaan. In het onderstaande overzicht zijn de recente en huidige activiteiten en de  toekomstige plannen opgenomen. We kiezen er bewust voor om niet te veel hooi op onze vork te nemen. Een activiteit moet goed aansluiten bij de vereniging en moet ook goed uitgevoerd en geborgd kunnen worden. Teveel activiteiten vraagt te­veel van de vrijwilligers en kan inhouden dat activiteiten niet meer goed uitgevoerd kunnen worden.

1. SportPlus plannen – Onderwijs
Schoolkorfbal : dit wordt al jaren door Nikantes georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8. We signaleerden een toenemende teruggang in de opkomst van de aangeschreven scholen. Daardoor zijn we intensiever de scholen gaan benaderen om de deelname te vergroten. Ook proberen we meerdere scholen in de directe omgeving te enthousiasmeren (Pernis/Heyplaat). Inmiddels neemt één van de basisscholen in Pernis structureel deel aan ons toernooi. We benaderen scholen deels via ouders (onze ambassa­deurs) van kinderen, die reeds bij ons korfballen. Van alle kinderen hebben wij in beeld wie op welke basisschool zit. Sinds 2018 nodigen we ook alle groepen 1 en 2 uit op het Schoolkorfbaltoernooi. Enthousiaste kinderen kunnen eventueel doorstromen naar de Kangoeroe Klup van Nikantes.

Wij geven ook korfbalclinics op scholen tijdens de gymlessen. Dit vind jaarlijks plaats voorafgaand aan het Schoolkorfbaltoernooi. Daarnaast verzorgen we twee avondtrainingen voor de deelnemers van het toernooi op ons eigen terrein. Deze avonden worden altijd goed bezocht (30-50 personen).

Kangoeroe Klup : dit is een beweegvorm voor kinderen van 3 t/m 5 jaar. Het bestaat deels uit korfbal gerelateerde spel- en oefenvormen en deels uit andere spelvormen, zoals tikkertje en estafettes. Op zaterdagen wordt dit reeds enkele jaren aangeboden door Nikantes.

2. SportPlus plannen – Gezondheid
Er wordt aandacht besteed aan een gezonde sportkantine, door geregeld groente of fruit aan te bieden als alternatief. Betere keuzes/producten zullen we ook op opvallende plaatsen uitstallen (bijv op de balie of bij de kassa). Daarnaast kunnen sporters altijd water tappen en hun bidon vullen bij de buitenwater tappunt bij de kleedkamers. In het Algemeen Beleidsplan is vastgelegd dat onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Daarnaast is in ons beleid vastgelegd dat wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen en de uitkomst rapporteren aan het bestuur.

Vanaf 2018 is Nikantes een samenwerkingsverband aangegaan met de Hoogvlietse fysiotherapeut Denise van Luijk. Zij heeft een eigen praktijk in de Gadering. Gemiddeld komt zij 1x in de maand langs en kunnen leden, ouders van (jeugd)leden gratis bij haar een eerste intake krijgen.

3. SportPlus plannen – Doelgroepen
Ouderbetrokkenheid: tijdens het jaarlijks Schutterstoernooi, is een aparte poule/competitie opgenomen. In deze poule/competitie spelen alleen ouders en Recreanten tegen elkaar.

Ouderbetrokkenheid: het bestuur stimuleert om per team minimaal 1 ouder aanwezig te laten zijn bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Ouderbetrokkenheid: we stimuleren kinderen en ouders om mee te doen aan de Kidsrun van de Halve van Hoogvliet die meestal in mei plaatsvindt in Hoogvliet.

G-korfbal : al vanaf 1995 heeft de club een enthousiaste vaste groep G-korfballers uit Hoogvliet, maar ook van buiten Hoogvliet. De groep bestaat uit circa 25 leden, waarvan een deel alleen traint en een deel om de 2 à 3 weken wedstrijden speelt. Alles wordt begeleid door een groep van 5 trainers.

Sportentocht : door Sportstimulering Hoogvliet wordt om de 2 jaar een Spor­tentocht georganiseerd. In april 2017 was deze voor het laatst in Hoogvliet. Mede in verband met de Corona periode is dit stil komen te liggen. Het is nog niet bekend of dit ook weer wordt opgepakt.

Ouderen: ouderen kunnen bij Nikantes 3x in de week Jeu de Boulen op woensdagmiddag, donderdagavond en op zondagmiddag. In maart 2020 hebben wij een Jeu de Boules hal gerealiseerd samen met andere sociale partners. Hierdoor kan er ook met slecht weer gespeeld worden.

Beachkorfbal: in de zomer van 2017 is er een Beachcourt gerealiseerd door kv Nikantes, handbalvereniging ETC en volleybalvereniging YUM. De 3 Hoogvlietse sportverenigingen hebben hiervoor de Stichting Beachsporten in Hoogvliet voor opgericht. Er zijn 2 Beachkorfbalvelden, 2 Beachhandbalvelden en 2 Beachvolleybalvelden. Vanaf de zomer van 2017 wordt er flink gebruik gemaakt van het Beachcourt. Leden van Nikantes Beachvolleyballen elke donderdag. In de zomer van 2018 heeft het Botreep Beach Event plaatsgevonden (Bedrijven toernooi en een groots Beachkorfbaltoernooi). In de laatste 2 weken van de basisschoolvakantie heeft Zomerland Hoogvliet plaatsgevonden van maandag tot en met vrijdag. Kinderen tot 13 jaar konden gratis Sport, Spel en Fun activiteiten inclusief Beachclinics doen op het sportcomplex Botreep. Ook in 2019 zijn er veel Beach activiteiten gepland op het Beachcourt.

Buitenspelende kinderen: in 2017 is het grote Speeltoestel Baltimore en het betonnen tafeltennistafel gerealiseerd. Dit is bedoeld om kinderen meer en langer buiten te laten spelen terwijl ouders bijvoorbeeld kunnen kijken naar een korfbal of handbalwedstrijd.

4. SportPlus plannen – Werk
Nikantes heeft in 2014 en 2015 meegewerkt aan het project Bewegen Naar Werk. Mensen worden vanuit een  bijstandssituatie gereactiveerd door middel van sport en lifestyle coaching naar (vrijwilligers)werk. Dit heeft plaatsgevonden op maandag- en woensdagochtend. Nikantes vrijwilligers zorgden voor de koffie, thee en water.
In 2016 is dit omgezet naar Bewegen Naar Werkervaringsplaatsen. Ook in Hoogvliet zou dit van start gaan. In de loop van 2016 werd bekend dat de gemeente helaas onvoldoende aanmeldingen vanuit Hoogvliet kon realiseren. Het aantal locaties in Rotterdam waar dit plaatsvindt, is drastisch ingeperkt.

5. SportPlus plannen – Veiligheid
Nikantes zet zich in voor de (sociale) veiligheid in de Campus en op het sportcomplex in en rondom de Botreep. In maart 2016 is door interventie van Nikantes uiteindelijk een buitentrappenleuning gekomen voor de 30 treden tellende trap om de Campus te betreden.

In april 2016 is het thema Stop Pesten Nu wederom onder de aandacht gebracht tijdens het jaarlijkse Schoolkorfbaltoernooi. Alle deelnemende kinderen hebben een armbandje gekregen met de tekst Stop Pesten Nu.

Vanaf 2017 hebben ook alle vrijwilligers van Nikantes die met jeugdleden en met de G-leden werken, een VOG verklaring. Jaarlijks wordt dit bekeken. Vanaf 2017 heeft Nikantes ook een Vertrouwenspersoon waar leden terecht kunnen.

Overige aan SportPlus gerelateerde activiteiten

Langdurige activiteiten

KorfbalStimulering Rotterdam : de Rotterdamse korfbalclubs hebben zich verenigt samen met Rotterdam Sport support en het KNKV. Door de samenwerking kunnen we de korfbalsport binnen het Rotterdamse beter onder de aandacht brengen.

NL-Doet : tijdens het weekend van NL-Doet zijn diverse vrijwilligers actief bezig met het schoonmaken van het terrein en de kantine. Het is bedoeling dit elk jaar te blijven doen.

Burendag : Nikantes doet in principe ook jaarlijks mee aan Burendag en probeert dan wijkbewoners bij de vereniging te laten Jeu de Boulen. Verder worden er dan ook wat onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Wifi : Nikantes heeft de beschikking over WIFI. Wij merken dat dit zeer gewild is binnen de vereni­ging. Wij denken hierdoor onze positie op het gebied van social media nog verder mee te kunnen ver­sterken. Daarnaast is het handig voor het vrijwilligerskader. Uiteraard ook voor ouders van (jeugd)le­den die wachten tijdens een training en eventueel nog wat willen werken in de kantine.

AED : Nikantes heeft de beschikking over een AED, nadat er een Jeu de Bouler onwel is geworden. De wens voor een AED speelde al jaren, de kosten zijn echter hoog. Korfballers en Jeu de Boulers hebben inmiddels een cursus gevolgd voor het gebruik hiervan.

Peter Stout / Sportplus Coordinator Nikantes