Contributie informatie

Betaling van de contributie
De contributie dient vooraf betaald te worden. Dit kan op de volgende manieren: per maand, per kwartaal of per jaar.

 

Korfbalcontributie overmaken
De korfbalcontributie kunt u overmaken op:
IBAN NL77RABO0123560179 tnv penningmeester Nikantes

 

Automatische incasso
De contributie kunt u maandelijks of per kwartaal laten incasseren van uw bankrekeningnummer.

 

Niet-spelende leden
Een niet spelend lid betaalt de helft van de contributie van zijn of haar leeftijdsgroep.

 

Jaarcontributie

Wanneer de contributie over 1 heel seizoen in 1 keer betaald wordt voor 15 oktober, geldt een contributiekorting van € 5,00 per persoon. Dit geldt alleen voor de korfbalcontributie.

 

Opzeggen
Opzeggen dient tijdig te geschieden voor 1 mei van het lopende seizoen. Bij afmelden na 1 mei bent u de gehele contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen van de voor u van toepassing zijnde leeftijdscategorie.

Gezinskorting
Wanneer 4 of meer mensen uit hetzelfde gezin lid zijn van Nikantes (het gaat hier alleen om korfballende spelende leden) dan betaald het 4e en jongste gezinslid 10 maanden contributie in plaats van 12 maanden. Dit geldt alleen wanneer alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen, en de kinderen onder de 18 zijn of studeren en nog geen eigen inkomen hebben.

 

Contributie Jeu de Boules leden
De jaarcontributie voor Jeu de Boules leden bedraagt momenteel € 20,00. Per speeldag (zondag of woensdag) dient er € 1,00 betaald te worden. Het jaarbedrag dient in de maand september voldaan te worden door contante betaling of door overmaking op NL57 INGB 0000 516295 t.n.v. penningmeester Nikantes.

 

Alleen veld of alleen zaalseizoen spelen
Als je alleen 1e helft en 2e helft  veldseizoen competitie speelt, betaal je 7 maanden contributie als spelend lid.

Als je alleen het zaalseizoen speelt, betaal je 8 maanden contributie als spelend lid.

 

Rotterdampas
Heeft u een Rotterdampas? Dan kunt u € 20,00 korting krijgen op de jaarcontributie (geen € 25.00). U moet dan wel uw naam en Rotterdam pas nummer aan ons opgeven. Zowel korfballers als Jeu de Boulers komen hiervoor in aanmerking.

Contributie seizoen 2021-2022

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2021 tot 01-07-2022. Je leeftijd op 31-12-2021 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
Bedrag Interval Categorie Leeftijd op 31-12-2021
€ 9,25 per maand Welp 5 t/m 6 jaar
€ 11,10 per maand Pupil 7 t/m 11 jaar
€ 14,30 per maand Aspirant 12 t/m 15 jaar
€ 19,70 per maand Junior 16 t/m 18 jaar
€ 23,00 per maand Senior 19 jaar en ouder
€ 10,30 per maand G-korfballer  
€ 11,50 per maand Niet spelend lid  
€ 4,00 per maand Kangoeroe Klup  

Contributie seizoen 2020-2021

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2020 tot 01-07-2021. Je leeftijd op 31-12-2020 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 31-12-2020
€ 9,25per maandWelp5 t/m 6 jaar
€ 11,10per maandPupil7 t/m 11 jaar
€ 14,30per maandAspirant12 t/m 15 jaar
€ 19,70per maandJunior16 t/m 18 jaar
€ 23,00
per maandSenior19 jaar en ouder
€ 10,30per maandG-korfballer 
€ 11,50per maandNiet spelend lid 
€ 31,00per seizoenKangoeroe Klup 

Contributie seizoen 2019-2020

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2019 tot 01-07-2020. Je leeftijd op 31-12-2019 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 31-12-2019
€ 9,25per maandWelp5 t/m 6 jaar
€ 11,10per maandPupil7 t/m 11 jaar
€ 14,30per maandAspirant12 t/m 15 jaar
€ 19,70per maandJunior16 t/m 18 jaar
€ 23,00
per maandSenior19 jaar en ouder
€ 10,30per maandG-korfballer 
€ 11,50per maandNiet spelend lid 
€ 31,00per seizoenKangoeroe Klup 

 

Contributie seizoen 2018-2019

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2018 tot 01-07-2019. Je leeftijd op 31-12-2018 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 31-12-2018
€ 8,80per maandWelp5 t/m 6 jaar
€ 10,75per maandPupil7 t/m 11 jaar
€ 13,90per maandAspirant12 t/m 15 jaar
€ 19,20per maandJunior16 t/m 18 jaar
€ 22,60per maandSenior19 jaar en ouder
€ 10,00per maandG-korfballer 
€ 11,30per maandNiet spelend lid 
€ 30,70per seizoenKangoeroe Klup 

Contributie seizoen 2017-2018

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2017 tot 01-07-2018. Je leeftijd op 01-01-2018 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 01-01-2018
€ 8,55per maandWelp5 t/m 6 jaar
€ 10,45per maandPupil7 t/m 11 jaar
€ 13,50per maandAspirant12 t/m 15 jaar
€ 18,65per maandJunior16 t/m 18 jaar
€ 22,00per maandSenior19 jaar en ouder
€ 9,70per maandG-korfballer 
€ 11,00per maandNiet spelend lid 
€ 29,85per seizoenKangoeroe Klup 

Contributie seizoen 2016-2017

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2016 tot 01-07-2017. Je leeftijd op 01-10-2016 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 01-10-2016
€ 8,30per maandWelp5 t/m 6 jaar
€ 10,15per maandPupil7 t/m 11 jaar
€ 13,10per maandAspirant12 t/m 15 jaar
€ 18,15per maandJunior16 t/m 18 jaar
€ 21,50per maandSenior19 jaar en ouder
€ 9,45per maandG-korfballer 
€ 10,75per maandNiet spelend lid 
€ 28,45per seizoenKangoeroe Klup 

Contributie seizoen 2015-2016

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2015 tot 01-07-2016. Je leeftijd op 01-10-2015 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 01-10-2015
€ 7,90per maandWelp5 t/m 6 jaar (let op dit is gewijzigd)
€ 9,70per maandPupil7 t/m 11 jaar (let op dit is gewijzigd)
€ 12,50per maandAspirant12 t/m 15 jaar (let op dit is gewijzigd)
€ 17,30per maandJunior16 t/m 18 jaar (let op dit is gewijzigd)
€ 20,50per maandSenior19 jaar en ouder
€ 9,00per maandG-korfballer 
€ 10,25per maandNiet spelend lid 
€ 27,10per seizoenKangoeroe Klup 

Contributie seizoen 2014-2015

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2014 tot 01-07-2015. Je leeftijd op 01-10-2014 bepaalt in welke categorie je valt.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 01-10-2014
€ 7,60per maandWelp4 t/m 6 jaar
€ 9,30per maandPupil7 t/m 10 jaar
€ 12,00per maandAspirant11 t/m 14 jaar
€ 16,80per maandJunior15 t/m 18 jaar
€ 20,00per maandSenior19 jaar en ouder
€ 8,70per maandG-korfballer 
€ 10,00per maandNiet spelend lid 
€ 26,25zaalseizoenKorfbal Fit categorie is opgeheven
€ 26,25per seizoenKangoeroe Klup 

Contributie seizoen 2013-2014

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2013 tot 01-07-2014. Je leeftijd op 01-10-2013 bepaalt in welke categorie je valt.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 01-10-2013
€ 7,35per maandWelp4 t/m 6 jaar
€ 9,05per maandPupil7 t/m 10 jaar
€ 12,65per maandAspirant11 t/m 14 jaar
€ 16,30per maandJunior15 t/m 18 jaar
€ 19,45per maandSenior19 jaar en ouder
€ 8,45per maandG-korfballer 
€ 9,70per maandNiet spelend lid 
€ 25,50zaalseizoenKorfbal Fit 
€ 25,50per seizoenKangoeroe Klup 

Contributie seizoen 2012-2013

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2012 tot 01-07-2013. Je leeftijd op 01-10-2012 bepaalt in welke categorie je valt.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 01-10-2012
€ 7,15per maandWelp4 t/m 6 jaar
€ 8,80per maandPupil7 t/m 10 jaar
€ 11,30per maandAspirant11 t/m 14 jaar
€ 15,80per maandJunior15 t/m 18 jaar
€ 18,90per maandSenior19 jaar en ouder
€ 8,20per maandG-korfballer 
€ 9,40per maandNiet spelend lid 
€ 24,75zaalseizoenKorfbal Fit 
€ 24,75per seizoenKangoeroe Klup 

Contributie seizoen 2011-2012

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2011 tot 01-07-2012. Je leeftijd op 01-10-2011 bepaalt in welke categorie je valt.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 01-10-2011
€ 6,95per maandWelp4 t/m 6 jaar
€ 8,55per maandPupil7 t/m 10 jaar
€ 11,00per maandAspirant11 t/m 14 jaar
€ 15,35per maandJunior15 t/m 18 jaar
€ 18,35per maandSenior19 jaar en ouder
€ 7,95per maandG-korfballer 
€ 9,15per maandNiet spelend lid 
€ 24,00zaalseizoenKorfbal Fit 
€ 24,00per seizoenKangoeroe Klup 

Contributie seizoen 2010-2011

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2010 tot 01-07-2011. Je leeftijd op 01-10-2010 bepaalt in welke categorie je valt.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 01-10-2011
€ 6,75per maandWelp4 t/m 6 jaar
€ 8,30per maandPupil7 t/m 10 jaar
€ 10,70per maandAspirant11 t/m 14 jaar
€ 14,90per maandJunior15 t/m 18 jaar
€ 17,85per maandSenior19 jaar en ouder
€ 7,70per maandG-korfballer 
€ 8,90per maandNiet spelend lid 
€ 23,00zaalseizoenKorfbal Fit 
€ 23,00per seizoenKangoeroe Klup