Contributie informatie

Betaling van de contributie
De contributie dient vooraf betaald te worden. Dit kan op de volgende manieren: per maand, per kwartaal of per jaar.

 

Korfbalcontributie overmaken
De korfbalcontributie kunt u overmaken op:
IBAN NL77RABO0123560179 tnv penningmeester Nikantes

 

Automatische incasso
De contributie kunt u maandelijks of per kwartaal laten incasseren van uw bankrekeningnummer.

 

Niet-spelende leden
Een niet spelend lid betaalt de helft van de contributie van zijn of haar leeftijdsgroep.

 

Jaarcontributie

Wanneer de contributie over 1 heel seizoen in 1 keer betaald wordt voor 15 oktober, geldt een contributiekorting van € 5,00 per persoon. Dit geldt alleen voor de korfbalcontributie.

 

Opzeggen
Opzeggen dient tijdig te geschieden voor 1 mei van het lopende seizoen. Bij afmelden na 1 mei bent u de gehele contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen van de voor u van toepassing zijnde leeftijdscategorie.

Gezinskorting
Wanneer 4 of meer mensen uit hetzelfde gezin lid zijn van Nikantes (het gaat hier alleen om korfballende spelende leden) dan betaald het 4e en jongste gezinslid 10 maanden contributie in plaats van 12 maanden. Dit geldt alleen wanneer alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen, en de kinderen onder de 18 zijn of studeren en nog geen eigen inkomen hebben.

 

 

Contributie Jeu de Boules leden
De jaarcontributie voor Jeu de Boules leden bedraagt momenteel € 25,00. Per speeldag (zondag of woensdag) dient er € 1,00 betaald te worden. Het jaarbedrag dient in de maand september voldaan te worden door contante betaling of door overmaking op NL57 INGB 0000 516295 t.n.v. penningmeester Nikantes.

 

 

Alleen veld of alleen zaalseizoen spelen
Als je alleen 1e helft en 2e helft  veldseizoen competitie speelt, betaal je 7 maanden contributie als spelend lid.

Als je alleen het zaalseizoen speelt, betaal je 8 maanden contributie als spelend lid.

 

 

Rotterdampas
Heeft u een Rotterdampas? Dan kunt u € 20,00 korting krijgen op de jaarcontributie (geen € 25.00). U moet dan wel uw naam en Rotterdam pas nummer aan ons opgeven. Zowel korfballers als Jeu de Boulers komen hiervoor in aanmerking.

Contributie seizoen 2023-2024

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2023 tot 01-07-2024. Je leeftijd op 31-12-2023 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
Bedrag Interval Categorie Leeftijd op 31-12-2023
€ 9,70 per maand Welp 5 t/m 6 jaar
€ 11,65 per maand Pupil 7 t/m 11 jaar
€ 15,00 per maand Aspirant 12 t/m 15 jaar
€ 20,60 per maand Junior 16 t/m 18 jaar
€ 24,00 per maand Senior 19 jaar en ouder
€ 10,80 per maand G-korfballer  
€ 12,00 per maand Niet spelend lid  
€ 4,20 per maand Kangoeroe Klup  

Contributie seizoen 2022-2023

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2022 tot 01-07-2023. Je leeftijd op 31-12-2022 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 31-12-2022
€ 9,25per maandWelp5 t/m 6 jaar
€ 11,10per maandPupil7 t/m 11 jaar
€ 14,30per maandAspirant12 t/m 15 jaar
€ 19,70per maandJunior16 t/m 18 jaar
€ 23,00per maandSenior19 jaar en ouder
€ 10,30per maandG-korfballer 
€ 11,50per maandNiet spelend lid 
€ 4,00per maandKangoeroe Klup 

Contributie seizoen 2021-2022

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2021 tot 01-07-2022. Je leeftijd op 31-12-2021 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
Bedrag Interval Categorie Leeftijd op 31-12-2021
€ 9,25 per maand Welp 5 t/m 6 jaar
€ 11,10 per maand Pupil 7 t/m 11 jaar
€ 14,30 per maand Aspirant 12 t/m 15 jaar
€ 19,70 per maand Junior 16 t/m 18 jaar
€ 23,00 per maand Senior 19 jaar en ouder
€ 10,30 per maand G-korfballer  
€ 11,50 per maand Niet spelend lid  
€ 4,00 per maand Kangoeroe Klup  

Contributie seizoen 2020-2021

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2020 tot 01-07-2021. Je leeftijd op 31-12-2020 bepaalt in welke categorie je valt.
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie.
BedragIntervalCategorieLeeftijd op 31-12-2020
€ 9,25per maandWelp5 t/m 6 jaar
€ 11,10per maandPupil7 t/m 11 jaar
€ 14,30per maandAspirant12 t/m 15 jaar
€ 19,70per maandJunior16 t/m 18 jaar
€ 23,00
per maandSenior19 jaar en ouder
€ 10,30per maandG-korfballer 
€ 11,50per maandNiet spelend lid 
€ 31,00per seizoenKangoeroe Klup