Nikantes gaat de Statuten uit 1996 vernieuwen

Nikantes bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar. De vereniging is opgericht op 07-06-1996. Toen zijn ook de statuten vastgesteld en door een notaris vastgesteld. In de afgelopen 26 jaar is er natuurlijk veel gebeurd en veranderd. Zo is het handig om bepalingen op te nemen over het digitaal stemmen. Daarnaast is ook de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Het KNKV heeft in de zomer van 2021 nieuwe voorbeeld statuten gemaakt na aanleiding van alle eisen van deze tijd. Het bestuur van Nikantes heeft het idee opgepakt om onze eigen statuten nu dan toch ook eens echt te gaan vernieuwen. De voorbeeldstatuten van het KNKV zijn aangepast op de situatie van Nikantes. Recentelijk zijn de statuten door Jaco en Enrico grondig doorgenomen. Het is nu tijd om deze versie voor te leggen aan alle leden, zowel de korfballers als de Jeu de Boulers. De vraag is dan ook om kennis te nemen van deze nieuwe statuten en een reactie te geven aan Jaco of Enrico. Wij nemen jullie reactie dan mee en bespreken de onderstaande statuten en voorgestelde wijzigingen dan ook op de eerstvolgende bestuursvergadering van maandag 20-06-2022. Het plan is dan verder om de nieuwe statuten officieel vast te laten stellen op de ALV in oktober 2022. Iedereen heeft dan ruim op tijd kennis kunnen nemen van de nieuwe statuten en ook eventuele aanvullingen of aanpassingen aan kunnen geven. Mocht je graag in gesprek met ons gaan over de nieuwe statuten, horen wij dat natuurlijk graag. Neem dan contact op met Jaco of Enrico. Wij zijn benieuwd wat jullie er van vinden.

Lees hieronder de nieuwe concept statuten van kv Nikantes. In geel zijn aanvullingen/wijzigingen aangegeven ten opzichte van de modelstatuten van het KNKV die dus dateren van de zomer van 2021:

Statuten kv Nikantes (vaststellen op de ALV in oktober 2022) Versie 28-05-2022