Nikantes dient nieuw Bewonersinitiatief in

De kip is klaar. Het ei is gelegd! Na een eerste succesvolle aanvraag van een Bewonersinitiatief voor de realisering van extra opslagruimte op de Botreep, heeft Nikantes een nieuwe aanvraag ingediend. Dit keer iets groter van opzet (€ 9.500,00) en wel een aanvraag voor een mooi, groot Elektronisch Scorebord in het Sportgebouw Campus Hoogvliet. De aanvraag wordt ondersteund door handbal vereniging ETC en ook door de beheerders van het Sportgebouw Campus. Het is nu wachten wat Opzoomer Mee en de Gebiedscommissie Hoogvliet hiervan vind. Vooralsnog afwachten dus maar en een beetje duimen voor goed nieuws. Mogelijk kan het gerealiseerd worden begin 2015.