De Campus krijgt een modern scorebord

In de vergadering van dinsdag 21-04-2015 heeft de gebiedscommissie Hoogvliet eindelijk akkoord gegeven voor het bewonersinitiatief om een modern scorebord in de Campus te realiseren. Sportplus vereniging Nikantes (korfbal en Jeu de Boules) heeft dit initiatief namens en in het belang voor alle Hoogvlietse sportverenigingen ingediend. Het kenmerk van een sportplus vereniging is dat zij zich ook inzetten voor het algemeen belang, bijvoorbeeld dus voor alle wijkbewoners, de andere verenigingen en scholen in de wijk. Het bewonersinitiatief is onder andere opgesteld door Enrico Stout (secretaris Nikantes) en mede ondersteund door penningmeester Stefan Huiting